ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Εταιρεία Έρευνας του Διαβήτη σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, διοργανώνει συνεχώς από το 1979 τα Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια για τον Σακχαρώδη Διαβήτη «Βάσος Καραμάνος», τα οποία έχουν από καιρό γίνει θεσμός για την εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Φέτος, τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν Διαδικτυακά, στις 27-30 Νοεμβρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα μαθήματα απευθύνονται σε Ειδικευόμενους και Ειδικούς Ιατρούς και η συμμετοχή είναι Δωρεάν.

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους Σύνεδρους περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριάσεων, e-Συνεδριακό Υλικό, e-Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ON LINE ΕΓΓΡΑΦΗ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στους Συνέδρους θα χορηγηθούν 23 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Π.Ι.Σ. Τα πιστοποιητικά θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη των Σεμιναρίων, μόνο με τη συμπληρωμένη φόρμα αξιολόγησης (θα σταλεί στο e-mail) και έχοντας παρακολουθήσει το 60% του συνολικού χρόνου των Σεμιναρίων.